Sunday, 17 August 2014

MUQODDIMAH

SET INDUKSI


   

Guru bertanya kepada murid sama ada mereka mengetahui apakah itu solat, solat fardhu, pernahkah mereka melakukannya, pernahkah mereka melihatnya. Ini adalah untuk menarik minat murid-murid serta memberikan gambaran ringkas kepada murid-murid mengenai apa yang bakal mereka pelajari.


No comments:

Post a Comment