RPH

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 1


Mata Pelajaran                      : Pendidikan Islam
Kelas                                     : 1 Bijak
Tarikh                                    : 18 0gos 2014
Masa                                      : 8.30-9.30 pagi (60 minit)
Bilangan Murid                       : 26 Orang (lelaki : 9,perempuan :15)
Bidang                                    : 2,2 Ibadah
Standard                                 :  2.2.2 Solat
Kandungan                             : Pengertian
                                               : Solat Fardhu
Standard Pembelajaran           : Penerangan mengenai erti solat
          : penerangan mengenai nama solat fardhu, bilangan dan rakaatnya
Objektif                                  : 1) Murid dapat menyebut erti solat
          : 2) Murid dapat menyatakan nama solat fardhu, bilangan dan rakaatnya                            
Pengetahuan sedia ada            : Murid-murid pernah melihat orang solat di masjid dll
Kemahiran   berfikir                : 1) Memahami erti solat
                                              : 2) Menonton video dan berfikir sambil belajar
Gabungjalin                             : Akhlak  - Beradab dan semasa menonton video dan menjawab soalan yang                
                                              dipaparkan di layar melalui Power Point
Penyerapan                            : Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
Penerangan nilai                      : Fokus - Murid-murid focus menonton video
                                              : Adab – Murid-murid beradab ketika menjawab soalan

Bantu Bantu                           : Blogspot, Aplikasi Power Point, Video

No comments:

Post a Comment